Aamu sarastaa kaupungissa. Kaduilla on vielä hiljaista, kun tuhansissa SATO-kodeissa herätään uuteen päivään. Ja me SATOssa teemme kaikkemme, että asukkaat viihtyisivät kodeissaan yhä paremmin. Samalla luomme ajan hengessä uudenlaista asumista, kuten yhteisöllisen StudioKodin vuonna 2015. Tervetuloa mukaan matkaamme!

SATO vuonna 2015

75 vuotta paremman asumisen puolesta

SATO on luotettava vuokranantaja, joka toimii pitkäjänteisesti ja asiakkaistaan huolehtien. SATO on myös Suomen aktiivisimpia asuntosijoittajia, joka hankkii, ylläpitää ja kehittää uusia ja vanhoja vuokra-asuntoja.

Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu työssäkäyntialueineen, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä sekä Venäjällä Pietari. Olemme toimineet asuntomarkkinoilla jo 75 vuoden ajan, mikä on kerryttänyt tietotaitoa asiakastarpeiden muutoksista ja markkinadynamiikasta. Noin 170 satolaista työskentelee päivittäin yhteistyöverkostomme kanssa paremman asumisen hyväksi.

Suhtaudumme työhömme intohimolla ja olemme ylpeitä SATOsta.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajalta:

Yhdessä kohti uutta

Hyvä lukija,

Ensimmäiset kuukaudet SATOssa ovat olleet minulle arvokasta oppimisen aikaa. Työyhteisöön on ollut helppo tulla ja osaavat kollegat ovat ottaneet minut lämpimästi vastaan tukien vahvasti perehtymistäni. Satolaisilla on voimakas halu kehittää yhtiötä, sen toimintatapoja ja palveluja. Meillä on myös ammattitaitoiset, kehitysmyönteiset yhteistyökumppanit. Tällä tekijäjoukolla on ilo lähteä luotsaamaan yhä paremmin palvelevaa SATOa.

Lue koko toimitusjohtajan katsaus »

Vuosi 2015: Uusia investointeja

vuosi 2015: uusia investointeja

INVESTOINneissa suuri kasvu

 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 250,5 (174,1) milj. €.
 • Vuokratuotot nousivat 2,5 (6,0) % ja olivat 249,4 (243,2) milj. €.
 • Vuokrausaste Suomessa oli 96,4 (97,2) %.

TULOS MAHDOLLISTAA INVESTOINNIT

 • Tulos ennen veroja parani edellisvuodesta 4,7 (8,1) % ja oli 159,4 (152,2) milj. €.
 • Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 62,4 (63,8) milj. €.
 • Oma pääoma oli 993,1 (892,2) milj. €, 19,53 (17,55) €/osake.
 • Oman pääoman tuotto oli 13,5 (14,0) %.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,50 €/osake.

 

 

Lue lisää: Toimintakertomus ja tilinpäätös (PDF) >>

Strategiset painopisteet

Strategiset painopisteet

1. Pitkät asiakassuhteet

 • helppoa ja mutkatonta palvelua
 • positiivista vuorovaikutusta
 • vahvuuksiksi asioinnin helppous, nopeus ja toimiva asiakasdialogi

2. Palvelukulttuuri

 • vahva palvelukulttuuri
 • aloitteellisuutta, rohkeutta
 • uusia ratkaisuja yhdessä työkavereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • innostava ilmapiiri avoimella ja arvostavalla yhteistyöllä

3. Kilpailukykyinen hinta-laatusuhde

 • kehittyvät toimintamallit
 • jatkuva korkeatasoinen ja tehokas suoritus kaikilla merkittävillä tekemisemme osa-alueilla
 • uusia innovatiivisia asumisen ratkaisuja

4. Energiatehokkuus

 • uusia tapoja parantaa energiatehokkuutta
  • taloautomaatio, energiansäästötavoitteet osaksi kumppaniohjausta, uusien teknologioiden pilotointi
  • asiakkaiden osallistaminen

5. Kasvu

 • vuokra-asuntoinvestointeja kasvukeskuksiin
 • oma kiinteistökehitys
 • kartoitamme asuinkiinteistöjä ja mahdollisia käyttötarkoituksen muutoskohteita
 • maa-alueiden ja muiden kiinteistöjen kehitystä yksin ja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa
 • luovumme omistusasuntotuotannosta, mikä avaa uusia mahdollisuuksia monipuolisten asuinalueiden kehittämiseen yhdessä esimerkiksi rakennusliikkeiden kanssa

 

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti

SATOn vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2015 on julkaistu painettuna ja sen voi lukea myös PDF-muodossa sato.fi-sivustolla. Kattava julkaisu sisältää GRI G4-ohjeistuksen mukaisen vastuullisuusraportoinnin sekä hallinnoinnin, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen. Tämä verkkojulkaisu on lyhennelmä SATOn painetusta vuosijulkaisusta 2015.

  SATOn vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2015 (PDF) >>

 

 

Toimintaympäristö

Markkinoilla mahdollisuuksia

Vuokra-asuntokysyntää ohjaavat yleisen talouskehityksen ohella kaupungistuminen, väestön kasvu ja perhekoon pieneneminen. SATOn liiketoimintaan vaikuttavat erityisesti kuluttajien luottamus ja ostovoima, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, korkotaso sekä kilpailutilanne.

Asuntosijoittaminen kiinnostaa haastavassakin taloustilanteessa

Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus on vähentänyt vakaita, tuottavia sijoituskohteita. Matala korkotaso lisää kiinteistösijoittamisen houkuttelevuutta.

Markkinoille on viime vuosien aikana tullut uusia asuntosijoittamiseen erikoistuneita toimijoita. Myös suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt ovat palanneet tekemään suoria sijoituksia vuokra-asuntoihin. Vuokra-asuntotarjonnan lisääntyminen kohdistuu uusiin asuntoihin, joissa vuokrataso on vanhaa asuntokantaa korkeampi.

SATO on yksi aktiivisimmista vuokra-asuntoja hankkivista tahoista. Investoimme vuokra-asuntoihin vuosittain 150-200 miljoonaa euroa. SATO on myös kehittänyt uudenlaisen edullisen asumisen vaihtoehdon, SATO StudioKodin.

Lue lisää »

 

SATO luo hyvinvointia

Sato luo hyvinvointia

SATOn toiminta vaikuttaa asumisen kautta koko suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen.  Asuntosijoittamisen ratkaisut vaikuttavat mm. työvoiman liikkuvuuteen, ympäristön kehittymiseen ja kansantalouteen.

Pääkaupunkiseutu on kasvun veturi ja muuttoliike painottuu sinne. Niin myös SATOn vuokra-asuntoinvestoinnit: noin 80 prosenttia vuoden 2015 noin 250 miljoonan euron investoinneista kohdistettiin pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää »

RAHAVIRTA 2015, M€

kaavio_rahavirta_fi

Vaikutamme vastuullisesti

Vaikutamme vastuullisesti

SATON sidosryhmät

Keskeiset sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat ja rahoittajat, kumppanit ja palveluntoimittajat sekä yhteiskunta.

Olennaisuustarkastelu verkkodialogin pohjalta

Vuoden 2015 tavoitteena ollut vastuullisuuden olennaisuusmatriisin päivitys tehtiin verkkoaivoriihenä, johon osallistui 630 sidosryhmiemme jäsentä. Pyysimme sidosryhmiä kertomaan, mitä asioita liiketoiminnassamme tulisi liittää vastuullisuuteen ja mikä niiden tärkeysjärjestys on.  SATOn johto arvioi aivoriihessä esiin nousseiden teemojen vaikutukset liiketoimintaan, ja uusi olennaisuusmatriisi laadittiin tältä pohjalta.

Saimme tunnustusta vastuullisuustyöstä

Osallistuimme ensimmäistä kertaa kiinteistöalan toiminnan vastuullisuutta arvioivaan kansainvälisen vertailuun Global Real Estate Sustainability Benchmarkiin (GRESB), jossa saavutimme parhaan luokituksen eli Green Star -tason.

Tavoitteet vuodelle 2016

Panostamme erityisesti energian ja vedenkulutuksen vähentämiseen, sillä näillä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Erottelemme uusissa vuokrasopimuksissa vesimaksun ja kulutuslukemat otetaan huomioon vesimaksun vuosittaisissa tarkastuksissa.

Lisäämme asiakasyhteistyötä ja dialogia sidosryhmiemme kanssa, ja tuomme SATOa esiin entistä monipuolisemmin eri kanavissa. Aiomme myös täsmentää toimittajavalintojen vastuullisuuskriteereitä sekä aloittaa suurimpien toimittajien ja rakennustyömaiden auditoinnit.

 

Kestävä liiketoiminta

Keskitymme olennaiseen

SATOn pitkäaikainen menestys perustuu asiakastarpeiden ymmärtämiseen. Haluamme tarjota asiakkaamme onnellisiksi tekeviä koteja ja palvelua. Liiketoimintamme ydintä ovat vuokra-asuntojen omistaminen ja asuntokannan kehittäminen sekä asiakkaillemme merkitykselliset palvelut.

Kumppanuuksilla täydentävää osaamista

Kumppanuuksilla pyritään alan parhaan osaamisen hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi. Tärkeimmät kumppanuudet liittyvät kiinteistöjen isännöintiin ja ylläpitoon sekä rakennus- ja korjaustoimintaan.

LIIKETOIMINTAMALLI

kaavio_liiketoimintamalli_fi

Lue lisää: Hallinnointi (PDF) >>

SATO VuokraKoteja moneen makuun

SATO VUOKRAKOTEJA MONEEN MAKUUN

Vuokra-asunnot ovat SATOn toiminnan perusta. Asuntojen vuokratuotto ja arvon kehitys ovat pohjana liiketoiminnan kannattavuudelle. Asuntomme ovat asiakkaittemme koteja, ja haluamme olla heille luotettava ja kuunteleva vuokranantaja.

Valintaperusteena sijainti

Vuokra-asunnon sijainti on edelleen yksi tärkeimmistä, ellei tärkein valintaperuste. Halutuilla sijainneilla myös asuntojen arvo kehittyy parhaiten. SATOn vuokra-asunnoista noin 80 prosenttia sijaitsee Helsingin seudulla. Lisäksi asuntoja on Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seuduilla sekä Venäjällä Pietarissa. Valitsemme asuntoja, jotka sijaitsevat julkisten liikenneyhteyksien ja palveluiden tuntumassa. Näin vaikutamme myös SATOn hiilijalanjälkeen.

Pieniä asuntoja kysytään

Suomen suurimmissa kaupungeissa 1-2 hengen talouksien osuus on 70-80 prosenttia. Asumisessa arvostetaan väljyyden sijaan mm. pohjaratkaisun toimivuutta, parveketta ja pintamateriaaleja. SATOn vuokra-asuntojen keskipinta-ala oli vuoden 2015 lopulla noin 56 neliömetriä.

Huolehdimme laadusta

Seuraamme vuokra-asuntojen kuntoa kahden vuoden välein tehtävillä huoltokäynneillä, joiden yhteydessä korjaamme pikkuviat ja kartoitamme isommat korjaustarpeet. Uusien kohteiden suunnittelussa ja asuntojen korjauksissa valitsemme talon tyyliin ja aikakauteen soveltuvat kalusteet ja värit.

Ylläpitokustannukset kurissa

Asuntojen ja kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousua hillitsemme mm. hankintojen kilpailutuksella, kiinteistöjen energiansäästötoimenpiteillä sekä pitkäjänteisellä korjaustoiminnalla.

 

Asunto helposti ja nopeasti

ASUNTO HELPOSTI JA NOPEASTI

Asunnon vuokraamisessa tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas ja nopeasti vuokrattu asunto. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teimme SATOssa viime vuonna paljon.

Otimme käyttöön uuden asiakashallintajärjestelmän ja vaihdoimme vuokrauksen toimintamallin asiakaskeskeisemmäksi. Nämä muutokset antavat meille enemmän mahdollisuuksia asiakkaan asumistarpeen ymmärtämiseen ja johdonmukaiseen palveluun: Etsimme asiakkaalle kodin.

Lue lisää SATOn vuokraustoiminnasta >>

Kasvamme investoimalla

Kasvamme investoimalla

SATOn strategisena tavoitteena on kasvattaa asunto-omaisuuden arvo neljään miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 150-200 miljoonan euron investointeja vuosittain. Siis enemmän koteja kasvukeskuksiin – sinne, missä vuokra-asuntojen tarve on suurin.

VASTUULLINEN INVESTOINTIPROSESSI

Arvioimme investointikohteidemme ympäristövaikutukset ennen kaupantekoa ja teemme investoinnista vastuullisuusarvioinnin.

Asiakkaat etsivät kotia hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden tuntumasta. Investoimalla julkisten liikenneyhteyksien varrelle vähennämme samalla sekä omaa että asiakkaidemme ympäristökuormitusta.

Lue lisää 2015 investoinneista »

Kehitämme uusia koteja

Kehitämme uusia koteja

SATO on aina nähnyt koteja siellä, missä muut ovat havainneet vain pellon tai palan joutomaata. Osallistumme omistamiemme tonttien ja alueiden asemakaavoitukseen, annamme asiantuntemuksemme yhteiseen käyttöön ja pääsemme samalla kehittämään tulevien vuokra-asuntojen kokoa ja sijaintia kysyntää vastaavaksi.

Kaavoitamme uutta vanhan viereen ja tilalle

Kertomusvuoden lopulla SATOlla oli vireillä pääkaupunkiseudulla kaavoitushankkeita, jotka toteutuessaan mahdollistavat noin 1 400 vuokra-asunnon rakentamisen. Osa hankkeista tarjoaa täydennysrakentamismahdollisuuksia oman asuntoportfoliomme tonteilla mm. tulevan Länsimetron asemien läheisyydessä.

2015 vahvistettiin monta SATOlle tärkeää asemakaavaa. Kokonaisuudessaan kaavat luovat edellytykset noin 660 asunnon toteuttamiseen.

Lue lisää »

 

SATO-koteja myös Pietarissa

SATO-koteja myös Pietarissa

SATO on toiminut Pietarissa vuodesta 2007. Vuonna 2015 kaupungissa valmistui 147 vuokra-asuntoa, minkä jälkeen asuntokantamme on 460. Emme ole tehneet uusia investointipäätöksiä Pietariin kesän 2014 jälkeen.

SATOn Pietarin toimipisteessä otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa meitä palvelemaan asiakaskuntaamme entistä paremmin.

Kotimme Pietarissa sijaitsevat keskeisillä, halutuilla paikoilla ja ne kuuluvat ns. eliitti-, business- ja comfort-luokkaan. Noin 50 prosenttia asunnoista vuokrataan kalustettuna. Asuntojemme vuokra kalusteineen oli 2015 keskimäärin 12,54 (14,55)  euroa/neliömetri kuukaudessa ja ruplamääräinen vuokrien nousu oli 3,3 (5,0) prosenttia.

SATOn asunto-omaisuuden arvo Pietarissa oli katsauskauden lopussa 106,1 (101,7) miljoonaa euroa.  Ruplan kurssin heikentyminen alensi Pietarin asunto-omaisuuden arvoa. Ruplamääräisen positiivisen arvonmuutoksen ja ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus Pietarin omaisuuteen ja SATOn tulokseen oli -5,4 (-38,1) miljoonaa euroa.

Monipuolinen rahoitusrakenne ja riskienhallinta

Monipuolinen rahoitusrakenne ja riskienhallinta

Rahoituksen saatavuus ja kustannus vaikuttavat merkittävästi SATOn strategisten tavoitteiden, erityisesti kannattavuuden ja kasvun toteuttamiseen. Rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin lisääntyessä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vakaata ja monipuolista rahoituspohjaa. Olemmekin ottaneet merkittäviä askeleita rahoituspohjan laajentamiseksi.

Luottoluokituksella ja vakuudettomalla rahoituksella laajempi sijoittajakunta

Toukokuussa Moody’s myönsi SATOlle Baa3-luottoluokituksen vakain näkymin. Samalla julkaisimme pyrkimyksemme lisätä vakuudetonta velkarahoitusta. Vuoden 2015 lopussa vapaana oli 42,4 prosenttia taseesta, ja tavoitteemme on nostaa vapaa osuus vuoden 2020 loppuun mennessä noin 50 prosenttiin. Investment Grade -luottoluokituksemme mahdollistaa vakuudettoman rahoitusrakenteen ja avaa ovia kansainvälisille rahoitusmarkkinoille.

Syyskuussa SATO laski liikkeeseen eurooppalaisille sijoittajille suunnatun 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Myös laina sai Moodys’ilta Baa3-luottoluokituksen ja se ylimerkittiin selvästi.

Pankkilainojen osuus on 42,2 prosenttia SATOn kaikista lainoista. Katsauskaudella solmimme uusia pitkäaikaisia pankkirahoitussopimuksia yhteensä 183,7 miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli vakuudetonta rahoitusta.

Kauden aikana tapasimme sijoittajia mm. tulosjulkistusten yhteydessä ja joukkovelkakirjalainaan liittyvällä roadshow’lla. Toimimme rahoitusmarkkinoilla aktiivisesti myös 200 miljoonan euron yritystodistusohjelman puitteissa.

Lue rahoitusriskeistä ja riskienhallinnasta »

 

Toiminnan vaikutukset

Kumppanuuksilla kestävää laatua

SATO käyttää oman henkilöstön ohella luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden avulla edistämme myönteistä asiakkuuskokemusta ja hillitsemme kustannusten nousupaineita. Toimiva yhteistyö edellyttää meiltä hankintaketjun hyvää hallintaa.

Uudistimme hankintapolitiikan

Sisällytimme hankintapolitiikkaan avaintoimittajien auditointikäytännön, joka otetaan käyttöön vuonna 2016. Tavoitteena on parantaa hyviksi havaittujen toimittajien kustannus- ja laatusuhdetta entisestään.

Toimittajavalinta varmistaa kumppanien laadun

SATOn toimittajavalinnat perustuvat kolmivaiheiseen arviointiin.

 1. Esivalinta varmistaa, että toimittajalla on riittävä kapasiteetti ja kyky saavuttaa laatu- ja aikatavoitteet. Samalla arvioidaan toimittajan työympäristö ja -turvallisuusasiat sekä ympäristövastuun hoitamisen edellytykset.
 2. Kilpailutuksen käynnistämisvaiheessa määrittelemme tavoitteet, haluttu palvelu ja/tai tuote. Tarjouksia arvioimme kustannusten, valmistus- ja toimitusajan, toimituskyvyn ja vastuullisuuden perusteella.
 3. Viimeisessä vaiheessa arvioimme valvontaan, raportointiin ja toimitukseen liittyvät vaatimukset.

Harmaan talouden torjumiseksi hyväksymme palveluntuottajiksi vain tilaajavastuu.fi, luotettava kumppani -palveluun rekisteröidyt yritykset. Emme hyväksy urakoissa pitkiä ketjutuksia ja urakan sisällön myyminen kokonaisuudessaan eteenpäin on kielletty. Kaikki aliurakoitsijat on hyväksytettävä SATOlla.

Rakennusprojekteissa valvomme jatkuvasti mm. työturvallisuutta, laatua sekä ympäristö- ja muiden vastuullisuusvaatimusten toteutumista.

Lue isännöinnin ja huollon ohjauksesta  »

_50A5118

Kohti parempaa palvelua

Kohti parempaa palvelua

Yksilöllisemmin, helpommin, nopeammin ja hyvällä hinnalla. Tätä nykyasiakkaat odottavat palvelulta. Me haluamme lunastaa toiveet palvelulupauksellamme: Koti kuten haluat.

KAHTA SAMANLAISTA ON VAIKEA JOUKOSTA LÖYTÄÄ

Suomalaiset jakautuvat yhä pienempiin ryhmiin tarpeidensa, toiveidensa ja käyttäytymisensä perusteella. Asumistoiveisiin ja kodin mielikuvaan vaikuttavat mm. elämäntilanne, asumistottumukset, arvot ja mieltymykset sekä käytettävissä olevat tulot. Asiakastietoa hyödynnetään palvelun kehittämisessä.

Asiakastietoa hyödynnetään palvelun kehittämisessä

SATO kerää yleistä tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja asumisen trendeistä. Lisäksi saamme tietoa asukkaidemme asumistoiveista ja vuokrasuhteista. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen hoitamisessa ja palveluidemme kehittämisessä asiakkaan hyödyksi.

Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan tiedon käsittelyssä noudatamme erityistä tarkkuutta. Käytämme tietoja ennalta ilmoitettuun tarkoitukseen tietosuojaohjeemme mukaisesti.

HUOLEHDIMME ASUMISESTA

Tarjoamme suuren valikoiman laadultaan ja hintaluokaltaan erilaisia SATO VuokraKoteja kaupunkiympäristössä ja lähiöissä. Olemme kehittäneet asunnon vaihtamista toivovien palvelua, jotta uusi koti löytyisi nopeasti elämän muutostilanteissa. Tilapäiseen asumiseen on saatavilla kalustettuja ja hyvin varustettuja SATO HotelliKoteja.

Lue lisää »

Kaikki lähtee ihmisestä

Kaikki lähtee ihmisestä

SATOlla on kunnianhimoiset tavoitteet, jotka vaativat onnistumisia kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Strategian toimeenpanon kannalta keskeistä on satolaisten sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Tavoitteenamme on henkilöstö, jonka sitoutuminen SATOon on 10 prosenttia parempi kuin vertailuyrityksissä.

Osaamisen kehittäminen on olennaista

Esimiesten tehtävänä on luoda mahdollisuuksia sille, että työssä voi yltää loistaviin suorituksiin ja saada positiivista palautetta. Aloitimme vuonna 2015 esimieskoulutusohjelman, jonka ensimmäisissä moduuleissa tartuttiin muutosjohtamiseen ja palautteen antoon.

Panostimme ammatillisen osaamisen kehittämiseen keskimäärin 6,4 koulutuspäivällä henkilöä kohden.

Selkeät tavoitteet

SATOlaisten henkilökohtaiset tavoitteet johdetaan strategiasta ja yksiköille asetetuista tavoitteista. Seuraamme tavoitteiden toteutumista ja esimiehet käyvät palautekeskusteluja säännöllisesti.

Kannustinjärjestelmämme koostuu kaikille yhteisistä, yksikkökohtaisista tai henkilökohtaisista tavoitteista. Yhtiön ylin ja keskijohto kuuluvat henkilökohtaisesti määritetyn palkitsemisen piiriin. Muu henkilöstö palkitaan yhteisiksi määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta.

Lue lisää »

Ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutosta vastaan

Suomen energian kokonaiskulutuksesta noin 40 prosenttia ja kasvihuonepäästöistä noin 35 prosenttia syntyy rakennuksissa. Merkittävimmät asumisen ympäristövaikutukset muodostuvat asumisaikaisesta energiankulutuksesta. SATOn tavoitteena on parantaa asuntojen energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

Ympäristöohjelma päivitettiin

SATOn ympäristöjohtamisen perustana on ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on huomioida ympäristönäkökulmat kiinteistöjen koko elinkaaren ajan. Kertomusvuonna tarkensimme ohjelman energiatehokkuustavoitteita ja edistimme hankintaketjun ympäristötavoitteita.

Tavoitteita kiristettiin

SATOn strategia sisältää tavoitteita, jotka tukevat päästöjen vähentämistä: investoinnit suunnataan suurimpiin kasvukeskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle sekä lähipalveluiden tuntumaan, asumisaikaista energian kulutusta hillitään sekä rakentamis- ja korjaustoiminnassa noudatetaan elinkaarimallia. Haluamme alentaa kiinteistöjen lämmön ja veden ominaiskulutusta 23 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuotena on 2009. Sähkön osalta pyritään kulutus pitämään nykyisellä tasolla.

Lue lisää »

Lue lisää: Vastuullisuuden GRI-taulukot (PDF) >>